EKHÜ üldkoosolek 22.05.2015 ja seminarid

Toimumise aeg: reede, 22.05.2015 algusega kell 10:00

Toimumise koht: Raadimõisa hotell (Mõisavärava 1, Vahi alev, Tartu vald, Tartumaa)

Päevakord ja ajakava:

09:30-10:00 Saabumine, registreerimine, hommikukohvi
10:00-10:10 Avasõnad Andres Teder
Juhatuse esimees
10:10-10:30 Mis tehtud (2014 tegevusaruanne)?  ja mis teoksil?
2014 raamatupidamise aastaaruanne
Andres Teder,
Lauri Prei,
Monica Meldo,
Ingrid Rebane,
Karin Lapp

Juhatuse liikmed
Tiia Redi
Tegevjuht
10:30-10:40 Revisjonikomisjoni aastaaruanne Kertu Ehaviir
Revisjonikomisjoni liige
10:40-10:50 Regulatsioonide tutvustamine:
– Juhatuse töökord
Andres Teder
Juhatuse esimees
10:50-11 – Ühingu sümboolika kasutamise kord
(koostamisel)
Kaarel Sahk
Juhatuse liige
11-11:10 – Arengukava 2015-2020
(koostamisel)
Alla Bulkina
Juhatuse liige
11:10-11:20 Regulatsioonide kinnitamine:
– Üldkoosoleku reglement
Tiia Redi
Tegevjuht
11:20-11:30 – Heade Tavade Koodeks Tiia Redi
Tegevjuht
11.30-11:40 – Lepitusmenetlemise kord Lauri Prei
Juhatuse aseesimees
11:40-11:50 – Aukohtu Statuut Toomas Vaks
Aukohtu aseesimees
11:50-12:00 Uute liikmete tutvustamine
ja liikmetunnistuste üleandmine
Andres Teder
Juhatuse esimees
12:00-13:00 Lõuna
SEMINARID:
13:00-14:30 Ehitusjärgus elamute hindamine Kristjan Gross
kutseline hindaja
Domus KinnisvaraErki Kukka
projektijuht
Ehitustrust AS
14:30-15:00 Kohvipaus
15:00-17:00 Eesti Rahva Muuseumi külastus
(Narva mnt 177, Tartu)
Reigo Kalamees
Omanikujärelevalve
Riigi Kinnisvara AS

NB! Kinnisvara hindaja – seminarides osalemine annab 7 TP
EKHÜ liikmetele on seminaridest osavõtt tasuta.

Mitteliikmetele on seminaride tasu 45 eurot.
Mitteliikmetel osalemine ainult vabade kohtade olemasolul ja eelneva registreerumisegahiljemalt 15.05.2015  ekhy(at)ekhy.ee