Kutse andmine 2018 sügis

Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu on andnud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingule kutse andmise õiguse 16.05.2018 otsusega nr 6-4/13.

Kutsetunnistust on võimalik taotleda kutse andja poolt välja kuulutatud kutse taotlemise avalduste esitamise tähtajaks järgmistele kutsetele  :
1) Kinnisvara nooremhindaja, 5.kutsetase
2) Kinnisvara hindaja, 6.kutsetase
Spetsialiseerumine: Eluotstarbeline vara – korterid, pere-elamud, rida-elamud, korterelamud, elamukrundid, suvilad ja elamumaa sihtotstarbega maad.
3) Vara hindaja, 7.kutsetase
Spetsialiseerumine: Kompetentsus kõigi kinnisvara liikide hindamisel (sh elamispinnad, äripinnad, maa, jm) kas eraldi või mistahes kombinatsioonina ning muude kinnisvara objektide või nende oluliste osade osas, nagu eriotstarbelised ja piiratud turuga varad jm (hotellid, spordiväljakud, kämpingud, haiglad, sanatooriumid, ühiskondlikuks kasutamiseks mõeldud kinnisvara; kaevandused, veealad, sadamad, elektrijaamad ja tanklad, õliterminaalid vms.

Kutse andmise tööplaan 2018 sügisel:

Kutse taotlemise avalduse esitamise tähtaeg
(koos nõutavate dokumentidega)
Taotletav kutse: NH, KH, VH
03.-07.09.2018
Kutseeksami kirjalik osa täpsustamisel
Kutseeksami suuline osa täpsustamisel

Täiendavatele küsimustele saate vastust:

Tegevjuht Silvi Palmet
telefon: 528 6801
e-post: ekhy(at)ekhy.ee

Kutseeksami kirjaliku osa toimumise täpne aeg ja koht teatatakse eksamile lubatud kutse taotlejale hiljemalt 10 päeva enne eksami toimumist (NH, KH, VH – Hindamisstandard p.4.1.2.1.; NH – Hindamisstandard p.4.2.2.2., KH, VH – Hindamisstandard p.4.2.2.1.).

Kutseeksami suulise osa toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH, KH, VH Hindamisstandard p.4.1.3.1., p.4.2.3.1.).

Kutsealase vestluse toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH, KH, VH – Hindamisstandard p.4.2.4.7.).

Kutse andmine 2018 kevad

Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu on andnud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingule kutse andmise õiguse 03.06.2013 otsusega nr 25.

Kutsetunnistust on võimalik taotleda kutse andja poolt välja kuulutatud kutse taotlemise avalduste esitamise tähtajaks järgmistele kutsetele  :
1) Kinnisvara nooremhindaja, 5.kutsetase
2) Kinnisvara hindaja, 6.kutsetase
Spetsialiseerumine: Eluotstarbeline vara – korterid, pere-elamud, rida-elamud, korterelamud, elamukrundid, suvilad ja elamumaa sihtotstarbega maad.
3) Vara hindaja, 7.kutsetase
Spetsialiseerumine: Kompetentsus kõigi kinnisvara liikide hindamisel (sh elamispinnad, äripinnad, maa, jm) kas eraldi või mistahes kombinatsioonina ning muude kinnisvara objektide või nende oluliste osade osas, nagu eriotstarbelised ja piiratud turuga varad jm (hotellid, spordiväljakud, kämpingud, haiglad, sanatooriumid, ühiskondlikuks kasutamiseks mõeldud kinnisvara; kaevandused, veealad, sadamad, elektrijaamad ja tanklad, õliterminaalid vms.

Kutse andmise tööplaan 2018 kevadel:

Kutse taotlemise avalduse esitamise tähtaeg
(koos nõutavate dokumentidega)
Taotletav kutse: NH, KH, VH
12.-16. veebruar 2018
Kutseeksami kirjalik osa 04. aprill 2018, Tallinna Ülikool (hoone aadressil Uus-Sadama 5, Tallinn)
Kutseeksami suuline osa 02.-04. mai 2018 

II poolaastal

Kutseeksami kirjaliku osa toimumise täpne aeg ja koht teatatakse eksamile lubatud kutse taotlejale hiljemalt 10 päeva enne eksami toimumist (NH, KH, VH – Hindamisstandard p.4.1.2.1.; NH – Hindamisstandard p.4.2.2.2., KH, VH – Hindamisstandard p.4.2.2.1.).

Kutseeksami suulise osa toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH, KH, VH Hindamisstandard p.4.1.3.1., p.4.2.3.1.).

Kutsealase vestluse toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH, KH, VH – Hindamisstandard p.4.2.4.7.).

Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus 2018 kevad

Maht: 40 akadeemilist tundi

Koolituse teemad vastavad programmile Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded

Kinnisvara hindaja koolitus 2018 PÄEVAKAVA

Huvilistel võimalik registreerida ekhy@ekhy.ee kaudu.

Hind:

Tundide arv Tunni hind Täistasu EKHÜ
liige
Toetajaliikme
töötaja
5-päevane 40 12,0 480 360 432
4-päevane 32 12,5 400 300 360
3-päevane 24 13,0 312 234 281
2-päevane 16 13,5 216 162 194
1-päevane 8 14,0 112  84 101
Poolepäevane 4 15,0 60 45 54

Koolitus toimub Tallinna Tehnikaülikoolis: asukoht ja (TTÜ Campusekaart)

EVS 875 standardite ülevaate leiad veebilehel

Standardid on võimalik soetada Eesti Standardikeskuse e-poest.

EVS 875 standardite sarja soetamine paketina on 40% soodsam, kui ostes samad standardid üksikuna.

Tutvumiseks Koolituste kord

EKHÜ üldkoosolek 22.05.2015 ja seminarid

Toimumise aeg: reede, 22.05.2015 algusega kell 10:00

Toimumise koht: Raadimõisa hotell (Mõisavärava 1, Vahi alev, Tartu vald, Tartumaa)

Päevakord ja ajakava:

09:30-10:00 Saabumine, registreerimine, hommikukohvi
10:00-10:10 Avasõnad Andres Teder
Juhatuse esimees
10:10-10:30 Mis tehtud (2014 tegevusaruanne)?  ja mis teoksil?
2014 raamatupidamise aastaaruanne
Andres Teder,
Lauri Prei,
Monica Meldo,
Ingrid Rebane,
Karin Lapp

Juhatuse liikmed
Tiia Redi
Tegevjuht
10:30-10:40 Revisjonikomisjoni aastaaruanne Kertu Ehaviir
Revisjonikomisjoni liige
10:40-10:50 Regulatsioonide tutvustamine:
– Juhatuse töökord
Andres Teder
Juhatuse esimees
10:50-11 – Ühingu sümboolika kasutamise kord
(koostamisel)
Kaarel Sahk
Juhatuse liige
11-11:10 – Arengukava 2015-2020
(koostamisel)
Alla Bulkina
Juhatuse liige
11:10-11:20 Regulatsioonide kinnitamine:
– Üldkoosoleku reglement
Tiia Redi
Tegevjuht
11:20-11:30 – Heade Tavade Koodeks Tiia Redi
Tegevjuht
11.30-11:40 – Lepitusmenetlemise kord Lauri Prei
Juhatuse aseesimees
11:40-11:50 – Aukohtu Statuut Toomas Vaks
Aukohtu aseesimees
11:50-12:00 Uute liikmete tutvustamine
ja liikmetunnistuste üleandmine
Andres Teder
Juhatuse esimees
12:00-13:00 Lõuna
SEMINARID:
13:00-14:30 Ehitusjärgus elamute hindamine Kristjan Gross
kutseline hindaja
Domus KinnisvaraErki Kukka
projektijuht
Ehitustrust AS
14:30-15:00 Kohvipaus
15:00-17:00 Eesti Rahva Muuseumi külastus
(Narva mnt 177, Tartu)
Reigo Kalamees
Omanikujärelevalve
Riigi Kinnisvara AS

NB! Kinnisvara hindaja – seminarides osalemine annab 7 TP
EKHÜ liikmetele on seminaridest osavõtt tasuta.

Mitteliikmetele on seminaride tasu 45 eurot.
Mitteliikmetel osalemine ainult vabade kohtade olemasolul ja eelneva registreerumisegahiljemalt 15.05.2015  ekhy(at)ekhy.ee