EKHÜ taunib OÜ Morelli Grupp tegevust

 

Seoses pöördumistega Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poole arvamuse saamiseks OÜ Morelli Grupp kinnisvara hindamise alase tegevuse kohta Ühing teatab, et taunib OÜ Morelli Grupp (registrikood 11296914) tegevust – kinnisvara hindamise teenuse osutamist, mis ei ole kooskõlas EKHÜ heade tavadega (EKHÜ Heade Tavade koodeks) ning sellisel moel kinnisvara hindamine ei vasta rahvusvahelistele (IVS) ega Eestis kehtivatele (EVS) hindamisstandarditele.