EKHÜ ja Maa-ameti seminar

  Osalemistasu:

  • 500 kr,
  • EKHÜ liikmele, kellel ei ole liikmemaksu võlgnevusi, tasuta, võlgnevustega liikmele 250 kr.

Osavõtuks palume eelnevalt registreerida e-posti teel, aadressil ekhy@ekhy.ee . 

Päevakava:

14:00-15:30  Katastriüksuse sihtotstarbed (Rein Lehtveer) ja erakorraliste hindamiste puudused (Andres Juss)

15:45-17:00 Maa korraline hindamine (Andres Juss) ja Maa-ameti kodulehekülje tutvustamine (Ülleke Eerik)