Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingule anti üle tänukiri

Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu’le anti 17.mail 2013 SA Innove poolt üle tänukiri Rajaleidja ametite andmebaasi koostamises osalemise eest.

EKHÜ juhatusest osales selles töös Martin Kõiv.

SA Innove poolt 2007.aastal projekti “Kutse- ja õppevalikuid toetavate infomaterjalide koostamine ja levitamine” raames valminud andmebaas sai uue sisu ja tehnilise lahenduse programmi “Karjääriteenuste süsteemi arendamine 2008-2013” raames.

Koostöö sihtasutusega Innove jätkub – esialgsel kujul valminud andmebaasi täiendatakse ja uuendatakse pidevalt, olemasolevaid kirjeldusi ajakohastatakse regulaarselt.