Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing ja Maanteeamet kutsuvad kinnisvarahindajaid seminarile

Päevakava:

Kell 14.15-15.20 Kinnisvara arendusest maanteede ääres

Lektor: Raul Vibo, Maanteeameti planeeringute osakonna juhataja

Märksõnad: Teeseadus ja alamaktid. Teede liigid, tähtsus ja ülesanne teedevõrgus. Liiklus ja liiklusohutus. Teede planeerimine, projekteerimine ja ehitamine. Planeeringud ja maakasutus. Teeprojekt ja planeering. Teeseadusest tulenevad kitsendused. jms.

 • Millised muutused kaasnevad uue tee rajamisega maaomanikule (positiivsed, negatiivsed)?
 • Kelle kohustus on rajada maanteelt mahasõit? Kui kaua see aega võtab? Mis see maksma läheb?
 • Milleks on vaja erinevaid kasutuspiiranguid (kitsendusi) – kas ja kuidas peaks neid hüvitama?
 • Keskkonnamõjud – müra, tolm jms – kas ja kuidas neid mõõta ja hüvitada?
 • Lähema 10 aasta maanteede ehitusplaanid?

Kell 15.30-16.30 Eriarvamustest kinnisvara hindamise tulemustes

Lektorid:

Heli Just, Maanteeameti Maabüroo juhataja kt

Veronika Ilsjan, OÜ HSD Concept kinnisvarakonsultant

 • Maanteeameti kui tellija nägemus kinnisvara hindamise kitsaskohtadest.
 • Probleemsed kaasused.
 • Kas arusaamatused tellija ja hindaja vahel tulenevad hindajate puudulikust pädevusest, pealiskaudsusest, erinevast mõtlemisest või millestki muust?
 • Kuidas esitada hindamistellimust?
 • Millised on hindaja kohustused hindamistoimingu läbiviimisel?
 • Milliseid eeldusi võib hindamisel teha?
 • Mida hindamisstandardid ütlevad?