Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus kinnisvara nooremhindajatele (tase 5) kevadel 2021

Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus kinnisvara nooremhindajatele (tase 5)

Maht: 30 akadeemilist tundi

KOOLITUSE AJAKAVA

Koolitusele registreerumiseks palume ühendust võtta EKHÜ telefoni või e-posti teel:

+372 52 86 801
ekhy@ekhy.ee

Hinnad

Tundide arv Tunni hind Täistasu EKHÜ
liige
4-päevane 32 12,5 400 300
3-päevane 24 13,0 312 234
2-päevane 16 13,5 216 162
1-päevane 8 14,0 112  84
Poolepäevane 4 15,0 60 45

EVS 875 standardite ülevaate leiad EKHÜ veebilehelt.

Standardid on võimalik soetada Eesti Standardikeskuse e-poest.

EVS 875 standardite sarja soetamine paketina on 40% soodsam, kui ostes samad standardid üksikuna.

Tutvumiseks Koolituste kord.

Koolituse teemad vastavad programmile Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded

Kutse andmine 2018 kevad

Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu on andnud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingule kutse andmise õiguse 03.06.2013 otsusega nr 25.

Kutsetunnistust on võimalik taotleda kutse andja poolt välja kuulutatud kutse taotlemise avalduste esitamise tähtajaks järgmistele kutsetele  :
1) Kinnisvara nooremhindaja, 5.kutsetase
2) Kinnisvara hindaja, 6.kutsetase
Spetsialiseerumine: Eluotstarbeline vara – korterid, pere-elamud, rida-elamud, korterelamud, elamukrundid, suvilad ja elamumaa sihtotstarbega maad.
3) Vara hindaja, 7.kutsetase
Spetsialiseerumine: Kompetentsus kõigi kinnisvara liikide hindamisel (sh elamispinnad, äripinnad, maa, jm) kas eraldi või mistahes kombinatsioonina ning muude kinnisvara objektide või nende oluliste osade osas, nagu eriotstarbelised ja piiratud turuga varad jm (hotellid, spordiväljakud, kämpingud, haiglad, sanatooriumid, ühiskondlikuks kasutamiseks mõeldud kinnisvara; kaevandused, veealad, sadamad, elektrijaamad ja tanklad, õliterminaalid vms.

Kutse andmise tööplaan 2018 kevadel:

Kutse taotlemise avalduse esitamise tähtaeg
(koos nõutavate dokumentidega)
Taotletav kutse: NH, KH, VH
12.-16. veebruar 2018
Kutseeksami kirjalik osa 04. aprill 2018, Tallinna Ülikool (hoone aadressil Uus-Sadama 5, Tallinn)
Kutseeksami suuline osa 02.-04. mai 2018 

II poolaastal

Kutseeksami kirjaliku osa toimumise täpne aeg ja koht teatatakse eksamile lubatud kutse taotlejale hiljemalt 10 päeva enne eksami toimumist (NH, KH, VH – Hindamisstandard p.4.1.2.1.; NH – Hindamisstandard p.4.2.2.2., KH, VH – Hindamisstandard p.4.2.2.1.).

Kutseeksami suulise osa toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH, KH, VH Hindamisstandard p.4.1.3.1., p.4.2.3.1.).

Kutsealase vestluse toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH, KH, VH – Hindamisstandard p.4.2.4.7.).

Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus 2018 kevad

Maht: 40 akadeemilist tundi

Koolituse teemad vastavad programmile Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded

Kinnisvara hindaja koolitus 2018 PÄEVAKAVA

Huvilistel võimalik registreerida ekhy@ekhy.ee kaudu.

Hind:

Tundide arv Tunni hind Täistasu EKHÜ
liige
Toetajaliikme
töötaja
5-päevane 40 12,0 480 360 432
4-päevane 32 12,5 400 300 360
3-päevane 24 13,0 312 234 281
2-päevane 16 13,5 216 162 194
1-päevane 8 14,0 112  84 101
Poolepäevane 4 15,0 60 45 54

Koolitus toimub Tallinna Tehnikaülikoolis: asukoht ja (TTÜ Campusekaart)

EVS 875 standardite ülevaate leiad veebilehel

Standardid on võimalik soetada Eesti Standardikeskuse e-poest.

EVS 875 standardite sarja soetamine paketina on 40% soodsam, kui ostes samad standardid üksikuna.

Tutvumiseks Koolituste kord