Tegevused 2015

Jaanuar
Juhatuse koosolek 14.01.2015
Veebruar
Aukohtu istung 03.02.2015
BVC 2015 töörühma koosolek 06.02.2015
Juhatuse koosolek 11.02.2015
EVS 875 standardite töörühma koosolek 17.02.2015
Veebilehe töörühma koosolek 20.02.2015
Märts
Hindaja aruande esitamise tähtaeg 01.03.2015
EKHÜ liikmemaksu tasumise tähtaeg 01.03.2015
EKHÜ esinduse kohtumine Swedbank esindajatega 11.03.2015
Juhatuse koosolek 11.03.2015
Revisjonikomisjoni koosolek 13.03.2015
BVC 2015 töörühma koosolek –
kohtumine BDO audiitoritega
20.03.2015
Aprill
Auditi taotluse esitamise tähtaeg 01.04.2015
Kutsetunnistuse tasu
maksmise tähtaeg (I poolaasta)
01.04.2015
EKHÜ koolitus 10.04.2015
Raamatu “Kinnisvara hindamine” esitlus
Tartus Tasku Keskuse Rahva Raamatu’s
17.04.2015
Juhatuse koosolek Tartus 17.04.2015
Veebilehe töörühma koosolek 22.04.2015
Raamatu “Kinnisvara hindamine” esitlus
Tallinnas Solaris’e Keskuse Apollo’s
24.04.2015
EKHÜ koolitus 24.04.2015
Mai
Juhatuse koosolek 13.05.2015
Veebilehe koosolek 14.05.2015
EKHÜ koolitus 15.05.2015
EVS 875 osade 1-4 uustöötluse kavandite ja
ekspertiisi aruande esitamine
19.05.2015
BVC 2015 töörühma koosolek 20.05.2015
Üldkoosolek 22.05.2015
Veebilehe koosolek 25.05.2015
EKHÜ koolitus 29.05.2015
Juuni
Veebilehe töörühma koosolek 02.06.2015
BVC 2015 töörühma koosolek 03.06.2015
EKHÜ koolitus 05.06.2015
Standardite töörühma koosolek 09.06.2015
Juhatuse koosolek 10.06.2015
EKHÜ esinduse kohtumine MKM ehitus- ja
elamuosakonna esindajatega
12.06.2015
EVS 875 osad 1-4
uustöötlused arvamusküsitlusel
juuni-juuli
Juuli
BVC töörühma koosolek 01.07.2015
BVC töörühma koosolek 15.07.2015
Veebilehe koosolek 20.07.2015
August
BVC töörühma koosolek 05.08.2015
Kutse taotlemise avalduste esitamine 10-12.08.2015
Veebilehe koosolek 11.08.2015
EKHÜ juhtkonna nõupidamine –
II poolaasta töökorraldus
12.08.2015
EVS 875 osade 1-4 uustöötluse kavandite
avaldamiseks esitamine Eesti Standardikeskusele
18.08.2015
Juhatuse koosolek 19.08.2015
Kutsekomisjoni koosolek 35.nädal
(26.08.2015)
BVC töörühma koosolek 26.08.2015
September
BVC töörühma koosolek 02.09.2015
EKHÜ juhatuse koosolek elektr 07.09.2015
BVC töörühma koosolek 09.09.2015
EVS 875 osade 5 ja 12 uustöötluse kavandite ja
ekspertiisi aruande esitamine
15.09.2015
BVC töörühma koosolek 16.09.2015
Baltimaade Kinnisvara Hindajate
Aastakonverents (BVC) – Tallinn
17.-19.09.2015
EKHÜ esinduse kohtumine Rahandusministeeriumi
ja Pangaliidu esindajatega
24.09.2015
EKHÜ koolitus 25.09.2015
Oktoober
Konkurss Parim Kolleeg 2015 oktoober
EVS 875 osad 5 ja 12
uustöötlused arvamusküsitlusel
oktoober-november
EKHÜ esinduse kohtumine
Maa-ameti esindajatega
01.10.2015
Kutsetunnistuse tasu
maksmise tähtaeg (II poolaasta)
01.10.2015
Hindamiskomisjoni koosolek 40.nädal
(01.10.2015)
Konverentsi Kinnisvara 2015 koosolek 12.10.2015
Kutseeksami kirjalik osa 42.nädal
(13.10.2015)
Juhatuse koosolek 14.10.2015
Hindamiskomisjoni koosolek 43.nädal
(19.10.2015)
Kutseeksami suuline osa,
kutsealane vestlus
44.nädal
(26.10.2015;
27.10.2015)
November
Jõustuvad standardi EVS 875 osade 1-4 uustöötlused EVS Teataja
november
EKHÜ esinduse kohtumine kinnisvara hindamisteenust
osutavate ettevõtete esindajatega
05.11.2015
XIV Rahvusvaheline Kinnisvarakonverents
Kinnisvara 2015
06.11.2015
Juhatuse koosolek 11.11.2015
EKHÜ koolitus Maa-ametis 12.11.2015
Detsember
Üldkoosolek 04.12.2015
Juhatuse koosolek 09.12.2015
EVS 875 osade 5 ja 12 uustöötluse kavandite
avaldamiseks esitamine Eesti Standardikeskusele
15.12.2015