Tegevused 2012

Jaanuar
Juhatuse koosolek 18.01.2012
Kohtumine Justiitsministeeriumis –
Kohtuekspertiisiseaduse eelnõu arutelu
26.01.2012
Veebruar
Juhatuse koosolek 07.02.2012
EKHÜ esinduse kohtumine Eesti
Kaubandus-Tööstuskoja esindajatega
14.02.2012
Eesti varahindamise standardite EVS 875
tutvustamine kohtunikele
17.02.2012
Kinnisvara hindamise infopäev 29.02.2012
Märts
Hindaja aruande esitamise tähtaeg 01.03.2012
EKHÜ liikmemaksu tasumise tähtaeg 01.03.2012
EKHÜ seminar Tallinnas 06.03.2012
Juhatuse koosolek 07.03.2012
EKHÜ seminar Tartus 09.03.2012
EKHÜ esinduse kohtumine Audiitorkogu
esindajate ja audiitoritega
20.03.2012
Üldkoosolek 23.03.2012
Aprill
Auditi taotluse esitamise tähtaeg
Kutsetunnistuse tasu
maksmise tähtaeg (I poolaasta)
01.04.2012
01.04.2012
Juhatuse koosolek 11.04.2012
EKHÜ esinduse kohtumine Audiitorkogu
esindajate ja audiitoritega
20.04.2012
Mai
Juhatuse koosolek 09.05.2012
Eesti varahindamise standardite EVS 875
tutvustamine audiitoritele
10.05.2012
EVS 875-8 uustöötluse kavandi ja
ekspertiisi aruande esitamine
28.05.2012
EKHÜ esinduse kohtumine kinnisvara hindamis-
teenust osutavate ettevõtete juhtidega
29.05.2012
Juuni
Eesti varahindamise standardite EVS 875
tutvustamine Nordea panga töötajatele
01.06.2012
EVS 875-8 uustöötlus
arvamusküsitlusel
01.06.-01.08.2012
EKHÜ esinduse kohtumine Audiitorkogu
esindajate ja audiitoritega
18.06.2012
Juhatuse koosolek 20.06.2012
August
EVS 875-8 uustöötluse kavandi avaldamiseks
esitamine Eesti Standardikeskusele
EVS 875-9 uustöötluse kavandi ja
ekspertiisi aruande esitamine
13.08.201221.08.2012
September
Auditi taotluse esitamise tähtaeg 01.09.2012
Jõustub standardi EVS 875-8 uustöötlus EVS Teataja
september
05.09.2012
EVS 875-9 uustöötlus
arvamusküsitlusel
05.09.-31.10.2012
Kutse taotlemise avalduste esitamine 10.09.2012
Juhatuse koosolek 12.09.2012
Kutsekomisjoni koosolek 17.09.2012
Kinnisvara hindajate koolitus 21.09.2012
Oktoober
Kutsetunnistuse tasu
maksmise tähtaeg (II poolaasta)
01.10.2012
Konkurss Parim Kolleeg 2012 oktoober
Kinnisvara hindajate koolitus 05.10.2012
Baltimaade Kinnisvara Hindajate
Aastakonverents (BVC) – Saksamaa (Kiel)
04.-06.10.2012
Kinnisvara hindajate koolitus 19.10.2012
Juhatuse koosolek 24.10.2012
November
Kinnisvara hindajate koolitus 02.11.2012
Standardite töögrupi koosolek 06.11.2012
EKHÜ esinduse kohtumine kinnisvara hindamis-
teenust osutavate ettevõtete juhtidega
07.11.2012
XI Rahvusvaheline Kinnisvarakonverents
Kinnisvara 2012
09.11.2012
Hindamiskomisjoni koosolek 12.11.2012
Juhatuse koosolek 14.11.2012
Kinnisvara hindajate koolitus 16.11.2012
Kutseeksami kirjalik osa 19.11.2012
Hindamiskomisjoni koosolek 23.11.2012
Detsember
Kutseeksami suuline osa,
kutsealane vestlus
03.12.2012
Jõustub standardi EVS 875-9 uustöötlus EVS Teataja
detsember
05.12.2012
Kutsekomisjoni koosolek 06.12.2012
EKHÜ esinduse kohtumine kinnisvara hindamis-
teenust osutavate ettevõtete juhtidega
12.12.2012
Juhatuse koosolek 12.12.2012