Kutse andmine 2021

Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu on andnud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingule kutse andmise õiguse 18.05.2018 otsusega

Kutse taotuste esitamise tähtaeg on 19.märts 2021.

KEVAD 2021 vooru ootame taotlejate avaldusi:

– Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 esmataotlejatelt, taastõendajatelt.

– 2020 sügisese vooru kirjaliku eksami positiivse tulemusega sooritanud kinnisvara nooremhindaja (tase 5), kinnisvara hindaja (tase 6) ja vara hindaja (tase 7) kutsetaseme taotlejatelt, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil.

Juhime tähelepanu, et taotlejad, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil (kirjalik eksam sooritatud sügisel 2020) SAAVAD seda õigust kasutada AINULT SELLES VOORUS ja õigus sügisesse edasi ei kandu!

Eksamieelne koolitus on planeeritud kevadel ainult nooremhindajatele ning toimub aprillis 2021 ning kutseeksam mais 2021.

Arvestada tuleb kindlasti, et COVID-19 tulenev üldine olukord ja võimalikud piirangud võivad mõjutada ka meie plaane, kuid püüame teha enesest oleneva, et kiiresti kohaneda !

 

Kutse andmise tööplaan 2021 :

I poolaastal

Kutse taotlemise avalduse esitamise tähtaeg
(koos nõutavate dokumentidega)
19. märts 2021
Kutseeksami kirjalik osa mai 2021
Kutseeksami suuline osa mai 2021

II poolaastal 

Kutse taotlemise avalduse esitamise tähtaeg
(koos nõutavate dokumentidega)
Taotletavad kutsed:
Kinnisvara nooremhindaja, tase 5
Kinnisvara hindaja, tase 6
Vara hindaja, tase 7
        03. september 2021
Kutseeksam: kirjalik ja suuline osa;
Kutsealane vestlus
oktoober-november 2021

Kutseeksami kirjaliku osa toimumise täpne aeg ja koht teatatakse eksamile lubatud kutse taotlejale hiljemalt 10 päeva enne eksami toimumist (NH, KH, VH – Hindamisstandard p.4.1.2.1.; NH – Hindamisstandard p.4.2.2.2.; KH, VH – Hindamisstandard p.4.2.2.1.).

Kutseeksami suulise osa toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH, KH, VH Hindamisstandard p.4.1.3.1., p.4.2.3.1.).

Kutsealase vestluse toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH, KH, VH – Hindamisstandard p.4.2.4.7.).