Kutselised hindajad

Kutseliste hindajate nimekiri

Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu poolt väljastatud kutsetunnistused registreeritakse riiklikus Kutseregistris.
Kehtiva kutsetunnistuse olemasolu on võimalik kontrollida SIIT

NB! Seoses kuni 31.12.2013 kehtinud kutsestandarditega on ajutiselt kehtimas vanad ja uued kutsetunnistused ning vana kutsestandardi alusel väljastatud kutsetunnistused EKR tasemetega vastavalt:
Hindaja assistent, tase 4,
Kinnisvara hindaja, tase 5 ja
Vara hindaja, tase 6
loetakse nende kehtivusaja lõpuni võrdseks uue kutsestandardi alusel väljastatud kutsetunnistusega tasemetega vastavalt:
Kinnisvara nooremhindaja (Hindaja assistent), tase 5,
Kinnisvara hindaja, tase 6 ja
Vara hindaja, tase 7.
Kutsetunnistusi ümber ei vahetada.

 

30.10.2013.a Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu otsusega nr 26 on kinnitatud järgmiste kinnisvara hindaja kutsestandardi kutsed:

Loomisel on 8-tasemeline Eesti kvalifikatsiooniraamistik (EKR), mis sisaldab kõiki ametlikult tunnustatud kvalifikatsioone (diplomeid ja tunnistusi), sealhulgas kutsekvalifikatsioone (kutsetunnistusi). Üleminek Eesti kutsesüsteemis seni kasutusel olnud 5-tasemeliselt raamistikult 8-tasemelisele raamistikule toimub kutsealade kaupa.

Kutsetase: 5
Kutsenimetus: Kinnisvara nooremhindaja
Spetsialiseerumine: puudub

Kutsetase : 6
Kutsenimetus: Kinnisvara hindaja
Spetsialiseerumine: Eluotstarbeline vara – korterid, pere-elamud, rida-elamud, korterelamud, elamukrundid, suvilad ja nendega kaasnevad krundid.

Kutsetase : 7
Kutsenimetus: Vara hindaja
Spetsialiseerumine: kompetentsus kõigi kinnisvara liikide hindamisel (sh elamispinnad, äripinnad, maa, jm) kas eraldi või mistahes kombinatsioonina ning muude kinnisvara objektide või nende oluliste osade osas, nagu eriotstarbelised ja piiratud turuga varad jmt. (hotellid, spordiväljakud, kämpingud, haiglad, sanatooriumid, ühiskondlikuks kasutamiseks mõeldud kinnisvara; kaevandused, veealad, sadamad, elektrijaamad ja tanklad, õliterminaalid vms.

27.12.2012.a Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu otsusega nr 11 on suhestatud järgmiste kinnisvara hindaja kutsestandardi kutsete tasemed vastavalt Eesti Kvalifikatsiooniraamistikule (EKR):
Hindaja assistent III, kutsetase 3 – tasemeks 4
Kinnisvara hindaja IV, kutsetase 4 – tasemeks 5
Vara hindaja V, kutsetase 5 – tasemeks 6
Kutsetunnistusi ümber ei vahetata.

18.06.2008.a Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu otsusega nr 28 on kinnitatud järgmiste kinnisvara hindaja kutsestandardi kutsed:

Kutsetase : III
Kutsenimetus: Hindaja assistent
Nimetus kutsetunnistusel: Hindaja assistent III
Lühend tunnistusel: HA
Spetsialiseerumine: puudub

Kutsetase : IV
Kutsenimetus: Kinnisvara hindaja
Nimetus kutsetunnistusel: Kinnisvara hindaja IV
Lühend tunnistusel: EH
Spetsialiseerumine: Eluotstarbeline vara – korterid, pere-elamud, rida-elamud, korterelamud, elamukrundid, suvilad ja nendega kaasnevad krundid.

Kutsetase : V
Kutsenimetus: Vara hindaja
Nimetus kutsetunnistusel: Vara hindaja V
Lühend tunnistusel: VH
Spetsialiseerumine: kompetentsus kõigi kinnisvara liikide hindamisel (sh elamispinnad, äripinnad, maa, jm) kas eraldi või mistahes kombinatsioonina ning muude kinnisvara objektide või nende oluliste osade osas, nagu eriotstarbelised ja piiratud turuga varad jmt. (hotellid, spordiväljakud, kämpingud, haiglad, sanatooriumid, ühiskondlikuks kasutamiseks mõeldud kinnisvara; kaevandused, veealad, sadamad, elektri- ja bensiinijaamad, õliterminaalid vms.

Kuni 18.06.2008.a kehtisid Ehituse, Kinnisvara ja Geomaatika Kutsenõukogu otsusega nr 28 13.12.2006.a kinnitatud järgmiste kinnisvara hindaja kutsestandardi kutsed:

Kinnisvara hindaja IV, mis jagunes kaheks tasemeks:

Kutsenimetus: Atesteeritud hindaja (elamispinnad)
Nimetus kutsetunnistusel: Atesteeritud hindaja (elamispinnad)
Lühend tunnistusel: EH
Spetsialiseerumine: kompetentsus elamispindade hindamise osas (korterid, pereelamud, rida-elamud, korterelamud, elamukrundid, suvilad ja nendega kaasnevad krundid).

Kutsenimetus: Atesteeritud kinnisvara hindaja (üldatestaat)
Nimetus kutsetunnistusel: Atesteeritud kinnisvara hindaja (üldatestaat)
Lühend tunnistusel: AKH
Spetsialiseerumine: kompetentsus kõigi kinnisvara liikide hindamisel (sh elamispinnad, äripinnad, maa, jm) kas eraldi või mistahes kombinatsioonina ning muude kinnisvara objektide või nende oluliste osade osas, nagu eriotstarbelised ja piiratud turuga varad jmt. (hotellid, spordiväljakud, kämpingud, haiglad, sanatooriumid, ühiskondlikuks kasutamiseks mõeldud kinnisvara; kaevandused, veealad, sadamad, elektri- ja bensiinijaamad, õliterminaalid vms.).