Kutse andmine 2022

Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu on kinnitanud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu kutse andmise õiguse 16.05.2018 otsusega nr 6-4/13. 

Kutse taotluste esitamise tähtaeg II poolaastal on 02. september 2022. Dokumentide vastuvõtt 29. august – 2. september 2022.

Ootame taotlejate avaldusi:

– Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 esmataotlejatelt, taastõendajatelt

– Kinnisvara hindaja, tase 6 esmataotlejatelt, taastõendajatelt

– Vara hindaja, tase 7 esmataotlejatelt, taastõendajatelt

– 2022 kevadise vooru kirjaliku eksami positiivse tulemusega sooritanud kinnisvara nooremhindaja (tase 5) kutsetaseme taotlejatelt, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil.

Juhime tähelepanu, et taotlejad, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil (kirjalik eksam sooritatud kevadel 2022) SAAVAD seda õigust kasutada AINULT SELLES VOORUS ja õigus kevadesse edasi ei kandu!

Eksamieelne koolitus on planeeritud kõikidele tasemetele ning toimub septembris-oktoobris 2022, täpsem ajakava selgub pärast huviliste arve selgumist septembri alguses. 

Kutse andmise tööplaan II poolaastal 

Kutse taotlemise avalduse esitamise tähtaeg (koos nõutavate dokumentidega)
Taotletavad kutsed:
Kinnisvara nooremhindaja, tase 5
Kinnisvara hindaja, tase 6
Vara hindaja, tase 7
02. september 2022
Kutseeksami kirjalik osa 31. oktoober 2022
Taastõendajate kutsealased vestlused 4. november 2022
Kutseeksami suuline osa

11. november 2022 ja

18. november 2022

Kutseeksami kirjaliku osa toimumise täpne aeg ja koht teatatakse eksamile lubatud kutse taotlejale hiljemalt 10 päeva enne eksami toimumist (NH, KH, VH – Hindamisstandard p. 3.3.1.).

Kutseeksami suulise osa toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH, KH, VH Hindamisstandard p. 3.4.1.).

Kutsealase vestluse toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH, KH, VH – Hindamisstandard p. 3.5.7.).

Lisaküsimustele vastab EKHÜ büroojuht Gerli Jesaar
telefon: 528 6801 
e-post: ekhy@ekhy.ee


Kutse taotuste esitamise tähtaeg I poolaastal on 07. jaanuar 2022.

Ootame taotlejate avaldusi:

– Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 esmataotlejatelt, taastõendajatelt.

– 2021 sügisese vooru kirjaliku eksami positiivse tulemusega sooritanud kinnisvara nooremhindaja (tase 5), kinnisvara hindaja (tase 6) ja vara hindaja (tase 7) kutsetaseme taotlejatelt, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil.

Juhime tähelepanu, et taotlejad, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil (kirjalik eksam sooritatud sügisel 2021) SAAVAD seda õigust kasutada AINULT SELLES VOORUS ja õigus sügisesse edasi ei kandu!

Eksamieelne koolitus on planeeritud ainult nooremhindajatele ning toimub jaanuaris-veebruaris 2022 ning kutseeksam märtsis 2022.

Kutse andmise tööplaan 2022 I poolaastal:

Kutse taotlemise avalduse esitamise tähtaeg (koos nõutavate dokumentidega)
Taotletavad kutsed:
Kinnisvara nooremhindaja, tase 5

07. jaanuar 2022

Kutseeksami kirjalik osa

21. veebruar 2022

Kutseeksami suuline osa

10.-11. märts 2022