Järelevalve

Aruandluse ja auditeerimise kord

Alates 01.01.2020 kehtib uus aruandluse ja auditeerimise kord.

Kutselised hindajad on kohustatud:
1) esitama aruandluse igal aastal 01. märtsiks (AAK p.3)
2) taotlema auditeerimise läbiviimist korral kutse kehtivuse ajal – kolmandal või neljandal aastal

Auditeerimise taotluse esitamise tähtaeg on:
1) 01. aprill – kes soovivad sügisel taastõendada neil tuleb auditi taotlus esitada kindlasti kevadel
2) 01. september

Auditeerimise maksumus auditeeritavale on 250 eurot.

» Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord
» Kutselise hindaja aruanne
» Auditeerimise avaldus