Ilmus standardi EVS 875 13.osa

On ilmunud järjekordne osa EVS 875 standardite sarjast Vara hindamine 13.osa Keskkonnariskide, maakasutuse piirangute ja looduskaitse arvestamine kinnisvara hindamisel.
Standardite reprodutseerimis- ja levitamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele