EKHÜ Üldkoosolek ja seminar 06.12.2019

Päevakord ja ajakava:

09.30-10.00           Saabumine, registreerumine

10.00-10.15           Avasõnad. Juhatuse aruanne tööst 2019

10.15-10.25           Tegevuskava 2020

10.25-10.35          Liikmemaks ja liikmeksastumise maks ja Eelarve 2020

10.35-10.45          Kutseeksami tulemused kevad/sügis 2019

10.45-10.55         Auditeerimise tulemused 2019

10.55-11.10          Uuendatud Auditeerimise kord

11.10-11.30           Uute liikmete tutvustamine

Kutsetunnistuste üleandmine

Aasta Hindaja tunnustamine.

11.30-12.10          Kohvipaus

12.10- 13.40         Seminar: ” Teemaade hindamine, sundvalduse hindamine, servituutide tasu“ teematika erinevas vaates I osa

13.40-14.00          Kohvipaus

14.00-15.30          Seminar : ” Teemaade hindamine, sundvalduse hindamine, servituutide tasu“ teematika erinevas vaates II osa

Seminari aruteluringis osalevad Maritta Mägi ja Jako Niit  Tallinna linnavaraametist; Andres Juss  Maa-ametist, Kristi Malm Tarbijakaitse ja Tehnilise järelevalve Ametist. Kutselised hindajad Mirje Kallaste, Aivar Tomson, Andres Teder

Seminari eestvedaja Andres Teder

Seminaril osalemine annab 4 TP

Seminaril osalemine:
1) EKHÜ liikmele – tasuta.
2) Mitteliikmetele 60 eurot ning ainult eelneva registreerumisega (läbi e-posti ekhy@ekhy.ee või telefoni teel +372 528 6801) 2.detsembriks  2019

Täiendavad küsimused ja info: ekhy@ekhy.ee

Juhised koosolekule-seminarile saabumiseks leiad SIIT