EKHÜ liikmemaksud ja kutsetunnistuse aastatasud

EKHÜ liikmemaksu ja kutsetunnistuse tasu makstakse kaks korda aastas. I poolaasta tasu tuleb maksta 31. jaanuariks ja II poolaasta tasu 31. juuniks.

Tasude suurused on järgmised:

1. EKHÜ liikmemaks 500 krooni poole aasta kohta

2. Kutsetunnistuse tasu EKHÜ liikmele 1000 krooni poole aasta kohta

3. Kutsetunnistuse tasu mitte liikmele 1500 krooni poole aasta kohta.

Tasu palun kanda EKHÜ arveldusarvele SEB Eesti Ühispangas 10052028154002. Kui soovite arvet, siis palun saatke rekvisiidid ekhy@ekhy.ee