Uued korrad

Üldkoosolekul võeti vastu järgmised dokumendid:

1. Aukohtu Statuut

2. Hindamiskaasuste menetlemise kord

3. Aruandluse ja auditeerimise kord

Samuti võeti vastu ühingu põhikirja muudatused, mis ootavad mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmist.

Ühtlasi kiideti heaks kutseomistamise kord, mis esitatakse kutsenõukogule kooskõlastamiseks.