Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus kinnisvara nooremhindajatele (tase 5) kevadel 2023

Koolituse läbimine ei taga automaatselt kutse saamist. Kutse saamiseks tuleb esitada kutse taotlus ning taotleja peab vastama kõikidele eeltingimustele, mis on sätestatud kutse andmise korras

Koolitus toimub Tallinna Majanduskoolis, A.H. Tammsaare tee 147, Tallinn alljärgnevatel kuupäevadel:

17. märts, 24. märts, 31. märts, 6. aprill

Maht: 30 akadeemilist tundi 

Koolituse kavaga saab tutvuda siin: KOOLITUSE KAVA

Koolitusel osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine, lisainfo allpool. 

Hinnad

 

Tundide arv

Täishind

EKHÜ liige

4-päevane

30

400

300

3-päevane

24

312

234

2-päevane

16

216

162

1-päevane

8

112

 84

Poolepäevane

4

60

45

Koolituse korraldajal on õigus teha muudatusi koolituse programmis ja tingimustes.
∗ Soodustusi ei saa kasutada EKHÜ liikmed, kellel on võlgnevused, on esinenud varasemaid maksehäireid ja/või ei ole täidetud muud EKHÜ poolt esitatud nõuded. 

Registreerumiseks palun saata vastavasisuline e-kiri EKHÜ e-posti aadressil ekhy@ekhy.ee ja märkida alljärgnevad andmed:

  • koolitusel osaleva isiku ees- ja perekonnanimi ning EKHÜ liikmelisus;
  • millises mahus soovite koolitusel osaleda, osalise soovi korral palun märkida ära konkreetsed kuupäevad;
  • koolituse eest maksva isiku või ettevõtte andmed arve esitamiseks.

Registreerumise tühistamiseks palun saata vastavasisuline e-kiri EKHÜ e-posti teel ekhy@ekhy.ee.   

Registreerumise tühistamisel:

  • kuni 2 tööpäeva enne koolituse toimumist koolitustasu maksta ei tule;
  • ilma mõjuva põhjuseta 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, tuleb tasuda 50% koolituse maksumusest;
  • ilma mõjuva põhjuseta 1 tööpäev enne koolituse toimumist või koolituse toimumise päeval, tuleb tasuda 100% koolituse maksumusest;
  • mõjuva põhjusega (esitatud kirjalik tõend, mõjuva põhjuse olemasolu otsustab EKHÜ juhatus) koolitustasu maksta ei tule.

Eelnevalt registreerumata saab koolitusel osaleda ainult vabade kohtade olemasolul.

Koolitusel osalemisel eelnevalt registreerumata tuleb tasuda 1,2 kordne koolituse hind.

 

EVS 875 standardite ülevaate leiad EKHÜ veebilehelt.

Standardid on võimalik soetada Eesti Standardikeskuse e-poest, EVS 875 standardite sarja soetamine paketina on 40% soodsam.

Koolituse teemad vastavad programmile Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded