Üldkogu 15.02.2008

 

Üldkogul 15.02.2008 kehtestatud tasud:
 
Nr
Nimetus
Tasu EKHÜ liikmele
Mitte liikme tasu
1
liikmemaks
1000
0
2
liikmemaks pensionärile
500
0
3
III taseme kutsetunnistus
500
3000
4
IV tase – EH – kutsetunnistus
2000
4500
5
V tase – AKH – kutsetunnistus
2250
4000
6
eksamitaotluse läbivaatamise tasu
500
500
7
hindaja assistendi eksamitasu
1000
3000
8
IV taseme eksamitasu
2500
5000
9
V taseme eksamitasu
2500
5000
10
III taseme eksamitasu kutsetunnistuse pikendamisel
500
2500
11
IV taseme eksamitasu kutsetunnistuse pikendamisel
2000
4500
12
V taseme eksamitasu kutsetunnistuse pikendamisel
2000
4500
13
kutsetunnistuste uuendamine
200
200
 
Liikmemaks ja kutsetunnistuse tasu makstakse kaks korda aastas. Tasumise tähtajad on I poolaasta 1. aprill ja II poolaasta 1.oktoober.