Kutseeksami taotluse vastuvõtt

 

Kinnisvara hindaja kutsetunnistuse taotlejalt nõutakse järgmiste dokumentide või nende koopiate esitamist:
  • vormikohane avaldus koos fotoga
  • isikut tõendav dokument (EV pass, isikutunnistus);
  • haridust ja varem omistatud kinnisvara hindamise kvalifikatsioone tõendavad dokumendid;
  • täiendkoolituse läbimist tõendavad dokumendid;
  • vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (CV), millele võidakse täiendavalt nõuda tööandja(te) hinnangulehte (i);
  • kutseomistamise taotluse läbivaatamise tasu (500.00 krooni) maksmist tõendav dokument;
  • eksperthinnangute näidised (min 3 hinnangut, mis vastavad taotletavale kvalifikatsioonile);
  • EKHÜ liikmeks astumise aeg või vähemalt kahe spetsialisti (atesteeritud hindaja, EKHÜ liige, riigi või omavalitsuse töötaja või krediidiastuse töötaja kelle kompetentsi kuulub varade hindamine) kinnitus taotleja kogemuste kohta

NB! Muutus eksamitasu maksmise kord. Taotlusega koos esitatakse dokument, mis tõendab eksamitaotluse läbivaatamise tasu 500.00 krooni maksmist tõendav dokument. Pärast eksamile lubamist tuleb tasuda eksamitasu, mis sõltub taotletavast kutsekvalifikatsioonist. Eksamitasu suurus tehakse igale taotlejale eraldi teatavaks.

EKHÜ büroo on suletud 29.02, 03.03 ja 06.03.2007. Muudel päevadel on büroo avatud kella 9.30 kuni 15.00-ni.