Tegevused 2013

Jaanuar
EKHÜ esinduse kohtumine Pangaliidu ja
pankade esindajatega
14.01.2013
Juhatuse koosolek 15.01.2013
Kutsestandardite koostamise töörühma koosolek 23.01.2013
EKHÜ, audiitorite ja raamatupidajate ühiskoolitus
Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmetele
29.01.2013
Veebruar
Revisjonikomisjoni koosolek 05.02.2013
Juhatuse koosolek 13.02.2013
Kutsestandardite koostamise töörühma koosolek 19.02.2013
Üldkoosolek 22.02.2013
Märts
Hindaja aruande esitamise tähtaeg 01.03.2013
EKHÜ liikmemaksu tasumise tähtaeg 01.03.2013
EKHÜ esinduse kohtumine kinnisvara hindamis-
teenust osutavate ettevõtete juhtidega
06.03.2013
Juhatuse koosolek 13.03.2013
Kutsestandardite koostamise töörühma koosolek 19.03.2013
Aprill
Auditi taotluse esitamise tähtaeg 01.04.2013
Kutsetunnistuse tasu
maksmise tähtaeg (I poolaasta)
01.04.2013
Kutsestandardite koostamise töörühma koosolek 09.04.2013
EVS 875 standardite töörühma koosolek 25.04.2013
Mai
Kutsestandardite koostamise töörühma koosolek 07.05.2013
Kutsekomisjoni erakorraline koosolek 08.05.2013
Juhatuse koosolek 08.05.2013
Kutsestandardite koostamise töörühma koosolek 23.05.2013
EVS 875 koolitus pangatöötajatele 31.05.2013
Juuni
Hindajate kohtumine Tartumaal 19.06.2013
Hindajate kohtumine Harjumaal 20.06.2013
EVS 875 standardite töörühma koosolek 27.06.2013
Juuli
EVS 875 standardite töörühma koosolek 12.07.2013
EVS 875 standardite töörühma koosolek 19.07.2013
August
Kutsestandardite koostamise töörühma koosolek 05.08.2013
EVS 875-10 uustöötluse kavandi ja
ekspertiisi aruande esitamine
19.08.2013
Juhatuse koosolek (el) 23.08.2013
Juhatuse koosolek (el) 29.08.2013
September
Auditi taotluse esitamise tähtaeg 01.09.2013
Kutse taotlemise avalduste esitamine 01.-08.09.2013
Juhatuse koosolek (el) 03.09.2013
Juhatuse koosolek 11.09.2013
Kutsekomisjoni koosolek 16.09.2013
EKHÜ koolitus 20.09.2013
Baltimaade Kinnisvara Hindajate
Aastakonverents (BVC), Island (Reykjavik)
19.-21.09.2013
EVS 875-10 uustöötlus
arvamusküsitlusel
sept-okt
Oktoober
Kutsetunnistuse tasu
maksmise tähtaeg (II poolaasta)
01.10.2013
EKHÜ koolitus 04.10.2013
Konkurss Parim Kolleeg 2013 oktoober
Juhatuse koosolek 09.10.2013
EKHÜ koolitus 18.10.2013
EKHÜ koolitus 31.10.2013
November
EKHÜ koolitus Paides 06.11.2013
XII Rahvusvaheline Kinnisvarakonverents
Kinnisvara 2013
08.11.2013
Juhatuse koosolek 13.11.2013
Hindamiskomisjoni koosolek 14.11.2013
EKHÜ koolitus 15.11.2013
EVS 875-10 uustöötluse kavandi avaldamiseks
esitamine Eesti Standardikeskusele
18.11.2013
Kutseeksami kirjalik osa 27.11.2013,
28.11.2013
Detsember
Hindamiskomisjoni koosolek 03.12.2013
Kutseeksami suuline osa,
kutsealane vestlus
09.12.2013
10.12.2013
Jõustub standardi EVS 875-10 uustöötlus EVS Teataja
detsember
09.12.2013
Kutsekomisjoni koosolek 11.12.2013
Pidulik üldkoosolek 12.12.2013