Tegevused 2010

Jaanuar
Juhatuse koosolek 13.01.2010
Veebruar
Juhatuse koosolek 17.02.2010
EKHÜ koolituspäev Maa-ametis 25.02.2010
Märts
Hindaja aruande esitamise tähtaeg 01.03.2010
Juhatuse koosolek 10.03.2010
Üldkoosolek 25.03.2010
Aprill
Liikmemaksu ja kutsetunnistuse tasu
maksmise tähtaeg (I poolaasta)
01.04.2010
Kutse taotlemise avalduste esitamine 05.04.2010
Kutsekomisjoni koosolek 14.04.2010
Juhatuse koosolek 14.04.2010
Mai
Juhatuse, Aukohtu, Kutsekomisjoni,
Hindamiskomisjoni ühiskoosolek
13.05.2010
EVS 875-12 kavandi ja
ekspertiisi aruande esitamine
Eesti Standardikeskusele
17.05.2010
Kutseeksamite eelne konsultatsioon 20.05.2010
Hindamiskomisjoni koosolek 21.05.2010
Kutseeksami kirjalik osa 31.05.2010
Juuni
EVS 875-12
arvamusküsitlusel
01.06.-01.08.2010
Hindamiskomisjoni koosolek 03.06.2010
Kutseeksami suuline osa 14.06.2010
Juhatuse ja Kutsekomisjoni
ühiskoosolek
17.06.2010
Juuli
EKHÜ esinduse, Pangaliidu
esinduse, pankade esindajate,
Audiitorkogu esinduse kohtumine
02.07.2010
EVS 875-1 uustöötluse kavandi ja
ekspertiisi aruande esitamine
Eesti Standardikeskusele
30.07.2010
EVS 875-2 uustöötluse kavandi ja
ekspertiisi aruande esitamine
Eesti Standardikeskusele
30.07.2010
EVS 875-3 uustöötluse kavandi ja
ekspertiisi aruande esitamine
Eesti Standardikeskusele
30.07.2010
August
EVS 875 osade 1,2,3 uustöötlused
arvamusküsitlusel
01.08.-01.10.2010
EVS 875-12 kavandi avaldamiseks
esitamine Eesti Standardikeskusele
16.08.2010
EVS 875-4 uustöötluse kavandi ja
ekspertiisi aruande esitamine
Eesti Standardikeskusele
18.08.2010
EVS 875-5 uustöötluse kavandi ja
ekspertiisi aruande esitamine
Eesti Standardikeskusele
18.08.2010
Juhatuse koosolek 25.08.2010
September
EVS 875 osade 4,5 uustöötlused
arvamusküsitlusel
01.09-01.11.2010
Juhatuse koosolek 15.09.2010
Baltimaade Kinnisvara Hindajate
Aastakonverents (BVC) –
Saksamaa, Rostock
16.-19.09.2010
Kutsenõukogu koosolek 22.09.2010
Oktoober
Liikmemaksu ja kutsetunnistuse tasu
maksmise tähtaeg (II poolaasta)
01.10.2010
Aukohtu koosolek 01.10.2010
Konkurss Parim Kolleeg 2010 oktoober
Jõustub standard EVS 875-12 EVS Teataja
oktoober
Kutse taotlemise avalduste esitamine 04.10.2010
Kutsekomisjoni koosolek 13.10.2010
Juhatuse koosolek 13.10.2010
EVS 875 osade 1,2,3 uustöötluste
kavandite avaldamiseks esitamine
Eesti Standardikeskusele
18.10.2010
Kinnisvara hindaja koolitus sügis 2010 29.10.2010
November
Kinnisvara hindaja koolitus sügis 2010 02.11.2010
IX Rahvusvaheline Kinnisvarakonverents
Kinnisvara 2010

05.11.2010
EVS 875 osade 4,5 uustöötluste
kavandite avaldamiseks esitamine
Eesti Standardikeskusele
10.11.2010
Juhatuse koosolek 10.11.2010
Üldkoosolek 12.11.2010
Hindamiskomisjoni koosolek 16.11.2010
Kinnisvara hindaja koolitus sügis 2010 19.11.2010
Kutseeksami kirjalik osa 22.11.2010
Hindamiskomisjoni koosolek 26.11.2010
Detsember
Jõustub standardi EVS 875-1 uustöötlus EVS Teataja
detsember
Jõustub standardi EVS 875-2 uustöötlus EVS Teataja
detsember
Jõustub standardi EVS 875-3 uustöötlus EVS Teataja
detsember
Jõustub standardi EVS 875-4 uustöötlus EVS Teataja
detsember
Jõustub standardi EVS 875-5 uustöötlus EVS Teataja
detsember
Kutseeksami suuline osa 06.12.2010,
07.12.2010
Kutsekomisjoni koosolek 15.12.2010
Juhatuse koosolek 15.12.2010
Kutsenõukogu koosolek 15.12.2010