On alanud regisrteerimine Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 koolitusele ja kutseeksamile

On avatud registreerimine Kinnisvara Nooremhindaja, tase 5 eksamiks ettevalmistavale koolitusele ja algab dokumentide vastuvõtt nooremhindja kutse taotlejatele

Koolitus: Maht 30 akadeemilst tundi

Koolituse teemad vastavad programmile teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded

PÄEVAKAVA

Koolituse maksumus:

4 päevase koolituse kogumaksumus on 400 eurot.Soodushind EKHÜ liikmele 300 eurot

Koolitusel on võimalik osaleda väiksemas pärvaste moodulite mahus:

3 päevane 24 akadeemilist tundi maksumus 315 eurot.SoodushindEKHÜ liikmetele 235 eurot

2 päevane 16 akadeemilist tundi maksumus 225 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 165 eurot

Huvilistel võimalik registreerida ekhy@ekhy.ee kaudu. Registreerimine toimub sooviavalduste laekumise järjekorras. Registreeruda saab kuni vabade kohtade olemasoluni, kuid lõppeb hiljemalt 29.02.2020

Registreerumisel tuleb ära märkida alljärgnevad andmed:

Koolitusel osaleva isiku ees- ja perekonnanimi ning EKHÜ liikmelisus

Kas soovite täismahus koolitust (osalise soovi korral palume märkida ära ka konkreetsed kuupäevad)

Koolituse eest maksva isiku või ettevõtte andmed arve esitamiseks

 

KUTSEKSAM:

Avalduste esitamise tähtaeg 16.03.2020.

Kutseksami kirjalik voor toimub 7.04.2020 ja suuline voor 17.04.2020.