2022 oktoober kirjaliku eksami küsimused ja näidisvastused

Kinnisvara nooremhindaja, tase 5

1.1. KNH võrdlusmeetod ülesanne

KNH võrdlusmeetod lahendus

1.2. KNH registrite ülesanne koos lahendusega

Kinnisvarahindaja, tase 6

2.1. KH võrdlusmeetod ülesanne

KH võrdlusmeetodi lahendus

2.2. KH tulumeetod ülesanne

KH tulumeetodi lahendus

2.3. KH Vigade otsimine koos vastustega

Vara hindaja, tase 7

3.1. VH võrdlusmeetodi ülesanne

VH võrdlusmeetodi lahendus

3.2. VH tulumeetodi ülesanne

VH tulumeetodi lahendus

3.3. VH Vigade otsimine koos vastustega