UUENESID TEOREETILISTE TEADMISTE JA OSKUSTE NÕUDED

EKHÜ kutsekomisjon viis läbi kehtiva TTON-i analüüsi.  Koostöös  valdkonna ekspertidega kaasajastati ja täiendati nõuded. Uuenduskuuri läbis ka soovitatud kirjanduse loetelu. Uued Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded kinnitati kutsekomisjoni otsusega 17.mail 2019.