Kutseeksamiks ettevalmistav koolitus 2019 sügis

On avatud registreerimine Kinnisvarahindajate kutsetasemete eksamiks ettevalmistavale koolitusele:

Maht: 40 akadeemilist tundi

Koolituse teemad vastavad programmile Teoreetiliste teadmiste ja oskuste nõuded

PÄEVAKAVA

Koolituse maksumus:

5 päevase 40 akadeemilise tunnise kogumaksumus on 480 eurot. Soodushind EKHÜliikmele 360 eurot

 

Koolitusel on võimalik osaleda väiksemates päevaste moodulite mahus:

4 päevane 32 akadeemilist tundi maksumus on 400 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 300 eurot

3 päevane 24 akadeemilist tundi maksumus on 315 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 235 eurot

2 päevane 32 akadeemilist tundi maksumus on 225 eurot. Soodushind EKHÜ liikmele 165 eurot

Vt ka Koolituste kord https://www.ekhy.ee/tegevus/koolitused/koolituste-kord/

 

Huvilistel võimalik registreerida ekhy@ekhy.ee kaudu. Registreerimine toimub sooviavalduste laekumise järjekorras, Registreeruda saab kuni vabade kohtade olemasoluni, kuid lõppeb hiljemalt  10.09.19

Registreeringus palume ära märkida alljärgnevad andmed:

Koolitusel osaleva isiku ees ja perekonnanimi ja EKHÜ liikmelisus

Kas soovitakse täismahus koolitus ( osalise soovi korral palume märkida ära ka konkreetsed kuupäevad)

Koolituse eest maksva isiku, ettevõtte andmed arve esitamiseks