Euroliidu määruste mõjust kinnisvara hindamisele

Neid ja teisi vähemglobaalsemaid hindajate igapäevatööd puudutavaid küsimusi arutati 17-19.09 toimunud rahvusvahelisel Läänemeremaade hindajate konverentsil (BVC 2015). Ettekannetega astusid üles ettekandjad 11 riigist

Avaettekanne puudutas just Euroopa Liidu määruste mõju hindamisele Eestis ja Euroopas. Ja nagu ettekandest selgus, on EL määruste ja direktiivide mõju palju suurem kui me seda esmapilgul tajume, eriti just laenutagatiste hindamisel.

Konverentsi teemadeks olid veel riigi omanduses oleva kinnisvara hindamise erisused, materiaalse ja immateriaalse vara kajastamine ning kinnisvarainvesteeringute maksustamine ning riikide erinev praktika selles vallas.

Ettekannete raames tutvustati mitmete uuringute tulemusi: nt veekogude, parkide naabruse mõjust kinnisvara väärtusele USA näitel, piirkonna brändi mõjust piirkonna kinnisvarahinnale Soome näitel, ettevõtete väärtuse muutumist kriisi eel ja järel Leedu riigi näitel, kinnisvara pakkumishindade ja müügihindade diferentsi Soome näitel ning bensiinijaamade hindamise erisust Poola ja RICS-i standardite näitel.

Läänemeremaade hindajate konverentsi oli EKHÜ-l oli au korraldada juba kolmandat korda, järgmine konverents toimub 2016. aastal Poolas.

Andres Teder
EKHÜ juhatuse esimees

 

konverents

 

 

 

 

 

 

Fotol: Krzysztof Grzesik, TEGoVA juhatuse esimees

 

Konverentsi pildid:

Andres Teder: https://goo.gl/photos/nGdeBVDt4M6rBtzBA

RE Kinnisvara: https://www.dropbox.com/sh/oddkwcqzcltf505/AAB2IAp1pn7jWsP6ljdYxPb-a?dl=0