Üldkoosolek 24.05.2019

Päevakord ja ajakava:

09.30-10.00    Saabumine, registreerumine, hommikukohv

10.00-10.20  Avasõnad. Juhatuse tegevuse aruanne 2018 Martin Kõiv

10.20-10.30 Majandustegevuse aastaaruande tutvustus Martin Kõiv

10.30-10.40 Revisjonikomisjoni akti 2018 tutvustus

10.40-10.45 Majandustegevuse aastaaruande 2018 kinnitamine/ hääletus

10.45-11.15 Kutse andmise ülevaade kevad 2019 Aivar Tomson

Kutse tunnistuste üleandmine:-Aivar Tomson

11.15-11.20 Uute liikmete tutvustamine ja liikmemärgi üleandmine  Martin Kõiv ja Kaupo Kuusik

11.20-11.30 Ülevaade suvi 2020 toimuvast konverentsist ERES 2020  Kaia Kask

11.30-11.40 Ülevaade konverentsist Nordic Real Estate Forum 2019 Monica Meldo

11.40-13.00  Lõuna  (osalejate omal kulul, kutses pakutud söögikohtades)

13.00-14.45    Seminar I  osa

  • Muudatused maakorraldustoimingutes ja kinnisasja avalikes huvides omandamise seadus Merje Krinal  (Maa-amet)
  • Sundvaldus, talumistasu,  hüvitusväärtuse määramine Rail Baltic näitel  Andres Juss ( Maa-amet) 

14.45-15.10   Kohvipaus

15.10-16.45   Seminar II osa

  • Arutelu hüvitusväärtuse hindamisega seotud praktilistest küsimustest  (hindajatena Mirje Kallaste, Härmo Haljaste; Maanteeametist Tiit Tiigimäe; Andres Juss ja Merje Krinal  Maa-ametist;
  • Katastriandmete kvaliteet , Alo Kotka, ( Maa-amet ). 

Üldkoosolekule ja seminarile palume liikmetel registreeruda 20.maiks   SIIN

Seminaril osalemine annab 4 TP

Seminaril osalemine:
1) EKHÜ liikmele – tasuta.
2) Mitteliikmetele 60 eurot ning ainult eelneva registreerumisega (läbi e-posti ekhy@ekhy.ee või telefoni teel +372 528 6801) 20.maiks 2019

Täiendavad küsimused ja info: ekhy@ekhy.ee

Juhised koosolekule-seminarile saabumiseks leiad SIIT