EKHÜ esindaja Maa-ameti maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise komisjonis

Vastavalt keskkonnaministri 11.08.2009 käskkirjale nr 1322 on muudetud keskkonnaministri 21.04.2008.a käskkirja nr 433 punkti 1 järgmises osas: Kutsuda komisjonist tagasi Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu esindaja Andres Hall ning määrata tema asemele Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu esindajaks Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu liige Kristjan Gross.