Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing kinnitati EVS/TK 36 liikmeks

Eesti Standardikeskuse standardimise tehnilise komitee otsusega kinnitati Eesti Kinnisvara Hindajate Ühing EVS/TK 36 liikmeks.

EKHÜ juhatuse ettepanekul on Ühingu esindajaks komitee tegevuses Tambet Tiits (DTZ Kinnisvaraekspert).