Tegevused 2017

Jaanuar  
Jõustub EVS 875-6 EVS Teataja
jaanuar
EKHÜ koolitus 05.01.2017
EKHÜ koolitus 06.01.2017
Juhatuse koosolek 11.01.2017
EKHÜ koolitus 12.01.2017
EKHÜ koolitus 13.01.2017
Kutse taotlemise avalduste esitamine 16.-17.01.2017
Kutsekomisjoni koosolek 5.näd
   
Veebruar  
Juhatuse koosolek 08.02.2017
Hindamiskomisjoni koosolek 07.02.2017
Juhatuse koosolek 08.02.2017
EVS 875 standardite töörühma koosolek xx.02.2017
Kutseeksami kirjalik osa 28.02.2017
   
Märts  
Hindaja aruande esitamise tähtaeg 01.03.2017
EKHÜ liikmemaksu tasumise tähtaeg 01.03.2017
Hindamiskomisjoni koosolek 9.näd
Kutseeksami suuline osa 14-16.03.2017
Juhatuse koosolek 08.03.2017
Kutsekomisjoni koosolek xx.03.2017
Revisjonikomisjoni koosolek 13.näd
   
Aprill  
Auditi taotluse esitamise tähtaeg 01.04.2017
Juhatuse koosolek 12.04.2017
   
Mai  
Juhatuse koosolek 10.05.2017
27th Baltic Valuation Conference Oslo, Norway 24.-26.05.2017
   
Juuni  
Üldkoosolek Pärnus Ranna pst 2 02.06.2017
Juhatuse koosolek 14.06.2017
   
August  
EVS 875 osa 8 uustöötluse kavandi ja
ekspertiisi aruande esitamine
07.08.2017
Kutse taotlemise avalduste esitamine 28.08.2017
Juhatuse koosolek 09.08.2017
EVS 875 osa 9 uustöötluse kavandi ja
ekspertiisi aruande esitamine
15.08.2017
Kutsekomisjoni koosolek 34.näd
   
September  
Auditi taotluse esitamise tähtaeg 01.09.2017
EVS 875 osad 8 ja 9
uustöötlus arvamusküsitlusel
sept-okt
Juhatuse koosolek 13.09.2017
EKHÜ koolitus 15.09.2017
EKHÜ koolitus 22.09.2017
   
Oktoober  
Konkurss Parim Kolleeg 2017 oktoober
Juhatuse koosolek 11.10.2017
Hindamiskomisjoni koosolek xx.10.2017
Kutseeksami kirjalik osa xx.10.2017
   
November  
Hindamiskomisjoni koosolek xx.11.2017
Kutsealane vestlus
Kutseeksami suuline osa
xx.11.2017
Kutsekomisjoni koosolek xx.11.2017
Juhatuse koosolek 08.11.2017
XVI Rahvusvaheline Kinnisvarakonverents
Kinnisvara 2017
30.11.2017
EVS 875 osade 8 ja 9 uustöötluste kavandite
avaldamiseks esitamine Eesti Standardikeskusele
13.11.2017
   
Detsember  
Üldkoosolek 08.12.2017
Juhatuse koosolek 13.12.2017
Jõustuvad standardid EVS 875-8 ja EVS 875-9 EVS Teataja
detsember
  • Tegevuskava muudetakse või täiendatakse vastavalt vajadusele