Tegevused 2016

Jaanuar
Juhatuse koosolek 13.01.2016
KA uuendamise töörühma koosolek 20.01.2016
EKHÜ koolitus koos kohtunikega 29.01.2016
Veebruar
Hindamiskomisjoni koosolek 04.02.2016
Juhatuse esinduse, kutsekomisjoni esinduse ja
hindamiskomisjoni koosolek
09.02.2016
Juhatuse koosolek 10.02.2016
EVS 875 standardite töörühma koosolek 18.02.2016
Hindamiskomisjoni koosolek 22.02.2016
Märts
Hindaja aruande esitamise tähtaeg 01.03.2016
EKHÜ liikmemaksu tasumise tähtaeg 01.03.2016
Jõustuvad standardi EVS 875
osade 5 ja 12 uustöötlused
EVS Teataja
märts
Juhatuse koosolek 09.03.2016
EKHÜ koolitus 11.03.2016
Revisjonikomisjoni koosolek 16.03.2016
Aprill
Auditi taotluse esitamise tähtaeg 01.04.2016
EVS/TK 36 koosolek 06.04.2016
Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja
Kinnisvara Kutsenõukogu koosolek
06.04.2016
EKHÜ koolitus 08.04.2016
Juhatuse koosolek 13.04.2016
EKHÜ koolitus 22.04.2016
Mai
EVS/TK 36 koosolek 11.05.2016
Juhatuse koosolek 11.05.2016
EKHÜ koolitus 13.05.2016
EVS 875 osa 7 ja 13 uustöötluse kavandi ja
ekspertiisi aruande esitamine
16.05.2016
Üldkoosolek 20.05.2016
Juuni
EVS 875 standardite töörühma koosolek 09.06.2016
EKHÜ koolitus 10.06.2016
Juhatuse koosolek 15.06.2016
EVS 875 osa 7 ja 13
uustöötlused arvamusküsitlusel
juuni-juuli
August
EVS 875 osa 7 ja 13 uustöötluse kavandite
avaldamiseks esitamine Eesti Standardikeskusele
02.08.2016
Kutse taotlemise avalduste esitamine 08-10.08.2016
EVS 875 osa 6 uustöötluse kavandi ja
ekspertiisi aruande esitamine
16.08.2016
Juhatuse koosolek 17.08.2016
Kutsekomisjoni koosolek 34.nädal
(23.08.2016)
September
Auditi taotluse esitamise tähtaeg 01.09.2016
EVS 875 osa 6
uustöötlus arvamusküsitlusel
sept-okt
Kohtumine pankade ja Maa-ameti esindajatega
(koostöö – koolitused)
09.09.2016
Juhatuse koosolek 14.09.2016
Kohtumine Maanteeameti esindajatega 15.09.2016
26.Baltimaade Kinnisvara Hindajate
Aastakonverents (BVC) – Poola, Gdansk
22-24.09.2016
EKHÜ koolitus 23.09.2016
Oktoober
Konkurss Parim Kolleeg 2016 oktoober
Kohtumine ettevõtete juhtidega 07.10.2016
Kohtumine Andmekaitse Inspektsiooni
ja Maa-ameti esindajatega
10.10.2016
Juhatuse koosolek 12.10.2016
Hindamiskomisjoni koosolek 13.10.2016
Kutseeksami kirjalik osa 28.10.2016
November
Hindamiskomisjoni koosolek 02.11.2016
Jõustub standard EVS 875-7 ja EVS 875-13 EVS Teataja
november
Kutsealane vestlus 07.11.2016
Kutseeksami suuline osa 08.11.2016
Juhatuse koosolek 09.11.2016
XV Rahvusvaheline Kinnisvarakonverents
Kinnisvara 2016
10.11.2016
Kutseeksami suuline osa 11.11.2016
Kutsekomisjoni koosolek 15.11.2016
EKHÜ koolitus Maa-ametis 18.11.2016
EVS 875 osa 6 uustöötluse kavandi
avaldamiseks esitamine Eesti Standardikeskusele
25.11.2016
Detsember
Üldkoosolek 02.12.2016
Juhatuse koosolek 14.12.2016
EVS/TK 36 koosolek 27.12.2016
  • Tegevuskava muudetakse või täiendatakse vastavalt vajadusele