Tegevused 2014

Jaanuar
EVS 875 standardite töörühma koosolek 06.01.2014
Veebruar
Juhatuse koosolek 05.02.2014
EVS 875 standardite töörühma koosolek 17.02.2014
Märts
Hindaja aruande esitamise tähtaeg 01.03.2014
EKHÜ liikmemaksu tasumise tähtaeg 01.03.2014
Juhatuse koosolek 12.03.2014
Revisjonikomisjoni koosolek 21.03.2014
Aprill
Auditi taotluse esitamise tähtaeg 01.04.2014
Kutsetunnistuse tasu
maksmise tähtaeg (I poolaasta)
01.04.2014
Juhatuse koosolek 09.04.2014
EKHÜ koolitus Viljandis 21.04.2014
Mai
EKHÜ esinduse kohtumine kinnisvara hindamis-
teenust osutavate ettevõtete juhtidega
13.05.2014
EKHÜ koolitus 16.05.2014
EVS 875-11 uustöötluse kavandi ja
ekspertiisi aruande esitamine
19.05.2014
Üldkoosolek 23.05.2014
EKHÜ esinduse kohtumine Swedbank esindajatega 28.05.2014
Juhatuse koosolek 28.05.2014
EKHÜ koolitus 30.05.2014
Juuni
EKHÜ koolitus 06.06.2014
Juhatuse koosolek 11.06.2014
EVS 875-11 uustöötlus
arvamusküsitlusel
juuni-juuli
August
Kutse taotlemise avalduste esitamine 11-13.08.2014
Juhatuse koosolek 14.08.2014
EVS 875-11 uustöötluse kavandi avaldamiseks
esitamine Eesti Standardikeskusele
25.08.2014
Kutsekomisjoni koosolek 26.08.2014
September
Auditi taotluse esitamise tähtaeg 01.09.2014
Baltimaade Kinnisvara Hindajate
Aastakonverents (BVC) – Soomes
04.-06.09.2014
EKHÜ koolitus 12.09.2014
Juhatuse koosolek 16.09.2014
EKHÜ koolitus 26.09.2014
Oktoober
Kutsetunnistuse tasu
maksmise tähtaeg (II poolaasta)
01.10.2014
Hindamiskomisjoni koosolek 02.10.2014
Konkurss Parim Kolleeg 2014 oktoober
Kutseeksami kirjalik osa 13.10.2014,
15.10.2014
Juhatuse koosolek 16.10.2014
Hindamiskomisjoni koosolek 19.10.2014
Kutsealane vestlus 30.10.2014
Kutseeksami suuline osa 31.10.2014
November
Kutseeksamis suuline osa 04.11.2014
Jõustub standardi EVS 875-11 uustöötlus EVS Teataja
november
XIII Rahvusvaheline Kinnisvarakonverents
Kinnisvara 2014
07.11.2014
Kutsekomisjoni koosolek 12.11.2014
EKHÜ koolitus 14.11.2014
Juhatuse koosolek 20.11.2014
Detsember
Üldkoosolek 05.12.2014