Tegevused 2011

Jaanuar
Juhatuse koosolek 19.01.2011
Kohtumine RICS Balti juhatusega 20.01.2011
EKHÜ seminar 21.01.2011
Veebruar
Eesti varahindamise standardite EVS 875
tutvustamine pangatöötajatele
04.02.2011
Aukohtu istung 04.02.2011
Juhatuse koosolek 09.02.2011
Standardite töögrupi koosolek (EVS 875 6-7, 13) 15.02.2011
EKHÜ esinduse kohtumine kinnisvara
hindamisteenust osutavate ettevõtete juhtidega
16.02.2011
Standardite töögrupi koosolek (EVS 875-13) 21.02.2011
EKHÜ, JM, EKEI, EEEL esinduse kohtumine –
Kohtuekspertiisiseaduse muutmise teemal
22.02.2011
Märts
Hindaja aruande esitamise tähtaeg 01.03.2011
Juhatuse koosolek 09.03.2011
Üldkoosolek 25.03.2011
Aprill
Liikmemaksu ja kutsetunnistuse tasu
maksmise tähtaeg (I poolaasta)
01.04.2011
Auditi taotluse esitamise tähtaeg 01.04.2011
EKHÜ koolitus Tartus 15.04.2011
Mai
EKHÜ koolitus 06.05.2011
Juhatuse koosolek 11.05.2011
EVS 875-13 kavandi ja
ekspertiisi aruande esitamine
Eesti Standardikeskusele
16.05.2011
Juuni
EVS 875-13
arvamusküsitlusel
01.06.-01.08.2011
EKHÜ koolitus 03.06.2011
Juhatuse koosolek 15.06.2011
August
EVS 875-13 kavandi avaldamiseks
esitamine Eesti Standardikeskusele
15.08.2011
Juhatuse koosolek 17.08.2011
Baltimaade Kinnisvara Hindajate
Aastakonverents (BVC) – Lätis
19.-20.08.2011
EVS 875-6 uustöötluse kavandi ja
ekspertiisi aruande esitamine
Eesti Standardikeskusele
22.08.2011
EVS 875-7 uustöötluse kavandi ja
ekspertiisi aruande esitamine
Eesti Standardikeskusele
22.08.2011
EKHÜ esinduse kohtumine Eesti Kindlustusseltside Liidu
esindajatega ja kinnisvara hindamisteenust osutavate
ettevõtete juhtidega/hindamisosakondade juhtidega
24.08.2011
September
EVS 875 osade 6,7 uustöötlused
arvamusküsitlusel
01.09-01.11.2011
Auditi taotluse esitamise tähtaeg 01.09.2011
Jõustub standard EVS 875-13 EVS Teataja
september
06.09.2011
Juhatuse koosolek 07.09.2011
Üldkoosolek 09.09.2011
Kinnisvara hindajate koolitus 30.09.2011
Oktoober
Liikmemaksu ja kutsetunnistuse tasu
maksmise tähtaeg (II poolaasta)
01.10.2011
Kutse taotlemise avalduste esitamine 03.10.2011
Konkurss Parim Kolleeg 2011 oktoober
Kutsekomisjoni koosolek 10.10.2011
Kinnisvara hindajate koolitus 14.10.2011
Juhatuse koosolek 19.10.2011
Kinnisvara hindajate koolitus 28.10.2011
November
Kinnisvara hindajate koolitus 04.11.2011
X Rahvusvaheline Kinnisvarakonverents
Kinnisvara 2011
11.11.2011
EVS 875-6 kavandi avaldamiseks
esitamine Eesti Standardikeskusele
14.11.2011
EVS 875-7 kavandi avaldamiseks
esitamine Eesti Standardikeskusele
14.11.2011
Hindamiskomisjoni koosolek 15.11.2011
Juhatuse koosolek 17.11.2011
Kinnisvara hindajate koolitus 18.11.2011
Kutseeksami kirjalik osa 21.11.2011
Hindamiskomisjoni koosolek 25.11.2011
Detsember
Jõustub standardi EVS 875-6 uustöötlus EVS Teataja
detsember
05.12.2011
Jõustub standardi EVS 875-7 uustöötlus EVS Teataja
detsember
05.12.2011
Kutsealane vestlus 05.12.2011
Kutseeksami suuline osa 07.12.2011
EKHÜ esinduse kohtumine Pangaliidu ja
pankade esindajatega
13.12.2011
Kutsekomisjoni koosolek 13.12.2011
EKHÜ, JM, EKEI, EEEL esinduse kohtumine –
Kohtuekspertiisiseaduse muutmise teemal
21.12.2011
Juhatuse koosolek 22.12.2011
Kutsekomisjoni elektrooniline koosolek 28.12.2011