Tegevused 2009

Jaanuar
Juhatuse koosolek 14.01.2009
Veebruar
Juhatuse koosolek 11.02.2009
Märts
Hindaja aruande esitamise tähtaeg 01.03.2009
Juhatuse koosolek 11.03.2009
Üldkoosolek 27.03.2009
Aprill
Liikmemaksu ja kutsetunnistuse tasu
maksmise tähtaeg (I poolaasta)
01.04.2009
Kutse taotlemise avalduste esitamine 03.04.2009
Kutsekomisjoni koosolek 15.04.2009
Juhatuse koosolek 15.04.2009
Aukohtu koosolek 16.04.2009
Mai
Juhatuse koosolek 13.05.2009
Hindamiskomisjoni koosolek 25.05.2009
Juuni
Kutseeksami kirjalik osa 01.06.2009
Hindamiskomisjoni koosolek 04.06.2009
Juhatuse koosolek 10.06.2009
Kutseeksami suuline osa 17.06.2009
Kutsekomisjoni koosolek 29.06.2009
August
Juhatuse koosolek 12.08.2009
September
Juhatuse koosolek 09.09.2009
Baltimaade Kinnisvara Hindajate
Aastakonverents (BVC) – Rootsis (Visby)
17.-19.09.2009
Oktoober
Liikmemaksu ja kutsetunnistuse tasu
maksmise tähtaeg (II poolaasta)
01.10.2009
Kutse taotlemise avalduste esitamise tähtaeg 05.10.2009
Konkurss Parim Kolleeg 2009 oktoober
Juhatuse koosolek 14.10.2009
Kutsekomisjoni koosolek 26.10.2009
November
Jõustub standard EVS 875-11 EVS Teataja
november
VIII Rahvusvaheline Kinnisvarakonverents
Kinnisvara 2009
06.11.2009
Juhatuse koosolek 11.11.2009
Hindamiskomisjoni koosolek 16.11.2009
Kutseeksami kirjalik osa 28.11.2009
Detsember
Hindamiskomisjoni koosolek 02.12.2009
Kutseeksami suuline osa 08.12.2009
Juhatuse koosolek 09.12.2009
Kutsekomisjoni koosolek 18.12.2009