Näidistööde juhend

Näidistööde juhend pdf formaadis

Näidistööde juhend

Kutse esmasel taotlemisel tuleb esitada näidistööd:

 1. Näidistööd peavad olema koostatud Eesti varahindamise standardiseeria EVS 875 standardite kutse taotlemise ajal kehtivatele nõuetele vastavas eksperthinnangu vormis.
 2. Näidistööd peavad olema koostatud ja allkirjastatud taotleja poolt.
 3. Näidistööd peavad olema esitatud eesti keeles.
 4. Juhul, kui taotleja soovib esitada näidistöid, mis vastavad mõne muu rahvusvahelise standardi nõuetele ja/või on võõrkeelsed, peab taotleja selle kutsekomisjoniga eelnevalt kooskõlastama.
 5. Võõrkeelse näidistöö esitamisel tuleb esitada ka dokumendi tõlge eesti keelde. Kui nõutud tõlget ei esitata, on kutsekomisjonil õigus jätta taotleja dokumendid menetlemata.
 6. Näidistööd peavad võimaldama hinnata taotleja vastavust taotletavale kutsetasemele:
  1. Kinnisvara nooremhindaja – 1 näidistöö korteri või muu eluotstarbelise vara hindamise kohta.
  2. Kinnisvara hindaja – 3 näidistööd (korteriomandi, üksikelamu ja hoonestamata elamumaa kohta).
  3. Vara hindaja – 3 näidistööd, mis peavad olema erineva olemusega, kusjuures vähemalt üks näidistöö peab olema hoonestatud äri- või tootmismaa kohta ning vähemalt ühes töös peab olema kasutatud tulumeetodit.