2018 sügis kutseeksami kirjaliku osa lahendused

NH nooremhindaja (tase 5)

1.1. NH võrdlusmeetod ülesanne

NH võrdlusmeetod lahendus

NH Teoreetiline osa koos vastustega

KH kinnisvara hindaja (tase 6)

1.1. KH võrdlusmeetod ülesanne

KH võrdlusmeetod lahendus

1.2. KH tulumeetod ülesanne

KH tulumeetod lahendus

KH Teoreetiline osa koos vastustega

KH Vigade otsimine koos vastustega

VH vara hindaja (tase 7)

1.1. VH võrdlusmeetod ülesanne

VH võrdlusmeetod lahendus

1.2. VH tulumeetod ülesanne

VH tulumeetod lahendus

VH Teoreetiline osa koos vastustega

VH Vigade otsimine koos vastustega