Litsentseeritud maa hindajad

Vastavalt Maa hindamise seaduse § 4 lõikele 1 maa hindajaks (edaspidi hindaja) on isik, kellele on Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras välja antud vastav tegevuslitsents. Korralisel hindamisel võib hindajaks olla ka avaliku teenistuse ametnik, kelle teenistuskohustuste hulka kuulub maa hindamine.

Maa hindamise tegevuslitsentside väljaandmise kord on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 17.jaanuari 2008.a määrusega nr 16. 

Litsentseeritud maa hindajate nimekirja leiate siit