Kutse andmine 2023

Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu on kinnitanud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu kutse andmise õiguse 22.11.2022 otsusega nr 6-4/45. 

Kutse taotluste esitamise tähtaeg II poolaastal on 11. september 2023.                                                  Dokumentide vastuvõtt 4. september – 11. september 2023.

Ootame taotlejate avaldusi:

– Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 esmataotlejatelt, taastõendajatelt

– Kinnisvara hindaja, tase 6 esmataotlejatelt, taastõendajatelt

– Vara hindaja, tase 7 esmataotlejatelt, taastõendajatelt

– 2023 kevadise vooru kirjaliku eksami positiivse tulemusega sooritanud kinnisvara nooremhindaja (tase 5) kutsetaseme taotlejatelt, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil.

Juhime tähelepanu, et taotlejad, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil (kirjalik eksam sooritatud kevadel 2023) SAAVAD seda õigust kasutada AINULT SELLES VOORUS ja õigus kevadesse edasi ei kandu!

Eksamieelne koolitus on planeeritud kõikidele tasemetele ning toimub septembris-oktoobris 2023, täpsem ajakava selgub pärast huviliste arve selgumist septembri alguses. 

Kutse andmise tööplaan II poolaastal 

Kutse taotlemise avalduse esitamise tähtaeg (koos nõutavate dokumentidega)
Taotletavad kutsed:
Kinnisvara nooremhindaja, tase 5
Kinnisvara hindaja, tase 6
Vara hindaja, tase 7
11. september 2023
Kutseeksami kirjalik osa 30. oktoober 2023
Taastõendajate kutsealased vestlused 9. november 2023
Kutseeksami suuline osa

13. november 2023
14. november 2023
15. november 2023

Kutseeksami kirjaliku osa toimumise täpne aeg ja koht teatatakse eksamile lubatud kutse taotlejale hiljemalt 10 päeva enne eksami toimumist (NH, KH, VH – Hindamisstandard p. 3.3.1.).

Kutseeksami suulise osa toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH, KH, VH Hindamisstandard p. 3.4.1.).

Kutsealase vestluse toimumise täpne päev, koht ja kellaaeg täpsustatakse ning teatatakse igale avalduse esitanule peale kutseeksami kirjaliku osa hindamise toimumist (NH, KH, VH – Hindamisstandard p. 3.5.7.).

Lisaküsimustele vastab EKHÜ büroojuht Gerli Jesaar
telefon: 528 6801 
e-post: ekhy@ekhy.ee


Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu on kinnitanud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu kutse andmise õiguse 16.05.2018 otsusega nr 6-4/13. 

Kutse taotuste esitamise tähtaeg I poolaastal on 03. märts 2023.

Ootame taotlejate avaldusi:

– Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 esmataotlejatelt, taastõendajatelt.

– 2022 sügisese vooru kirjaliku eksami positiivse tulemusega sooritanud kinnisvara nooremhindaja (tase 5), kinnisvara hindaja (tase 6) ja vara hindaja (tase 7) kutsetaseme taotlejatelt, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil.

Juhime tähelepanu, et taotlejad, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil (kirjalik eksam sooritatud sügisel 2022) SAAVAD seda õigust kasutada AINULT SELLES VOORUS ja õigus sügisesse edasi ei kandu!

Eksamieelne koolitus on planeeritud nooremhindajatele ning toimub märtsis-aprillis 2023 ning kutseeksamid eeldatavasti aprilli teises pooles ja/või mai alguses 2023.

Kutse andmise tööplaan 2023 I poolaastal:

Kutse taotlemise avalduse esitamise tähtaeg (koos nõutavate dokumentidega)
Taotletavad kutsed:
Kinnisvara nooremhindaja, tase 5

03. märts 2023

Kutseeksami kirjalik osa

13. aprill 2023

Kutseeksami suuline osa / Taastõendajate kutsealased vestlused

3. mai 2023