Kutse andmine 2023

Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu on kinnitanud Eesti Kinnisvara Hindajate Ühingu kutse andmise õiguse 16.05.2018 otsusega nr 6-4/13. 

Kutse taotuste esitamise tähtaeg I poolaastal on 03. märts 2023.

Ootame taotlejate avaldusi:

– Kinnisvara nooremhindaja, tase 5 esmataotlejatelt, taastõendajatelt.

– 2022 sügisese vooru kirjaliku eksami positiivse tulemusega sooritanud kinnisvara nooremhindaja (tase 5), kinnisvara hindaja (tase 6) ja vara hindaja (tase 7) kutsetaseme taotlejatelt, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil.

Juhime tähelepanu, et taotlejad, kellel on õigus osaleda ainult suulisel eksamil (kirjalik eksam sooritatud sügisel 2022) SAAVAD seda õigust kasutada AINULT SELLES VOORUS ja õigus sügisesse edasi ei kandu!

Eksamieelne koolitus on planeeritud nooremhindajatele ning toimub märtsis-aprillis 2023 ning kutseeksamid eeldatavasti aprilli teises pooles ja/või mai alguses 2023.

Kutse andmise tööplaan 2023 I poolaastal:

Kutse taotlemise avalduse esitamise tähtaeg (koos nõutavate dokumentidega)
Taotletavad kutsed:
Kinnisvara nooremhindaja, tase 5

03. märts 2023

Kutseeksami kirjalik osa

aprill 2023

Kutseeksami suuline osa

aprill/mai 2023