Aruandlus ja auditeerimine

Järelevalve – aruandluse ja auditeerimise kord

Alates 09.02.2022 kehtib uus aruandluse ja auditeerimise kord

Kutselised hindajad on kohustatud:
1) esitama aruandluse igal aastal 01. märtsiks (AAK p.3)
2) taotlema auditeerimise läbiviimist korral kutse kehtivuse ajal – neljandal või viiendal aastal

Auditeerimise maksumus auditeeritavale on 250 eurot.

Auditeerimise taotluse esitamise tähtaeg on:
1) 01. aprill – neil, kes soovivad sügisel taastõendada, tuleb auditi taotlus esitada kindlasti kevadel
2) 01. september

» Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord
» Kutselise hindaja aruanne
» Auditeerimise avaldus