Aruandlus ja auditeerimine

Kutselised hindajad on kohustatud:
1) esitama aruandluse igal aastal 01. märtsiks (AAK p.3)
2) taotlema auditeerimise läbiviimist ühel korral kutse kehtivuse ajal – neljandal või viiendal aastal

Auditeerimise maksumus auditeeritavale on 250 eurot.

Auditeerimise taotluse esitamise tähtaeg on:
1) 01. aprill – neil, kes soovivad sügisel taastõendada, tuleb auditeerimise taotlus esitada kindlasti kevadel
2) 01. september – neil, kes soovivad kevadel taastõendada, tuleb auditeerimise taotlus esitada kindlasti sügisel

» Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord
» Kutselise hindaja aruanne
» Auditeerimise avaldus