2018 kevadise kutseeksami kirjaliku osa lahendused

Kinnisvara nooremhindaja (tase 5)

NH Võrdlusmeetod ülesanne

NH Võrdlusmeetodi ülesande lahendus

NH Teoreetilised küsimused koos vastustega

Kinnisvara hindaja (tase 6)

KH Ülesanne 1.2 tulumeetodi ülesanne

KH Tulumeetodi ülesande lahendus

KH Võrdlusmeetod ülesanne

KH Võrdlusmeetodi ülesande lahendus

KH teoreetilised küsimused koos vastustega

2018 KH vigade otsimine ilma kommentaarideta

KH Vigade otsimine kommentaaridega

Vara hindaja (tase 7)

VH Tulumeetodi ülesanne

VH Tulumeetodi ülesande lahendus

VH Võrdlusmeetod ülesanne

VH Võrdlusmeetodi ülesande lahendus

VH Teoreetilised küsimused koos vastustega

2018_VH_vigade_otsimine_ilma kommentaarideta

VH Vigade otsimine kommentaaridega